Sint-Felix

Aanbod Woonzorgcentrum Sint-Felix

Het Woonzorgcentrum Sint-Felix wil een thuis bieden aan bejaarden of 65-plussers die verzorging en begeleiding nodig hebben.  Hiervoor beschikken wij over 60 bedden (waaronder 3 tweepersoonskamers) en 4 kamers voor kortverblijf.

Wij geven voorrang aan zorgbehoevende en licht dementerende ouderen, afkomstig van Herne of vanuit de aanpalende gemeenten, die niet meer over de mogelijkheid (fysisch, sociaal of mentaal) beschikken om zich zelfstandig te handhaven in hun eigen leefwereld.  
Wij willen een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu aanbieden die in de mate van het mogelijke in overeenstemming is met de wensen en de behoeften van de bewoners en hun familie. Zo scheppen wij de kans tot het behouden en/of ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van de gebruiker, waarbij zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle tijdsbesteding worden aangeboden.  

Dagprijs

De dagprijs wordt per soort van kamer goedgekeurd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en omvat :    

 • alle verpleegkundige zorgen    
 • zeep, shampoo en tandpasta       
 • voeding en dieetvoeding      
 • onderhoud van de woongelegenheid   
 • incontinentiemateriaal
 • gebruik van beddengoed, washandjes en handdoeken        
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid        
 • teledistributie      
 • animatie en pastorale activiteiten 

Niet inbegrepen :        

 • dokter, medicatie      
 • was en stomerij van persoonlijk linnen       
 • kapper, pedicure       
 • persoonlijke telefoon     
 • extra dranken buiten de maaltijden        
 • kinesitherapieverstrekkingen in ROB       
 • specifieke toiletartikelen die op uw uitdrukkelijke vraag worden aangekocht       
 • andere persoonlijke kosten 

Huidige dagprijzen per persoon (vanaf 01/07/2018)       

 • éénpersoonskamer : 53,93 €       
 • tweepersoonskamer : 50,61 €
 • kamer kortverblijf : 53,93 €
 • assistentiewoning (voorheen serviceflat) : 27,92 €
concept & design by M-iT