Sint-Felix

Onze verschillende woonvormen

Ons Woonzorgcentrum Sint-Felix is een modern wooncomplex voor ouderen. In 1998 werd een gloednieuw gebouw in gebruik genomen.  Wij bieden volgende woonvormen en diensten aan:

Het rusthuis en het rust-en verzorgingstehuis

  • Het rusthuis (ROB):
    Ons rusthuis beschikt over 14 woongelegenheden voor zorgbehoevende senioren, evenals valide en semi-valide bejaarden die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven. 
  • Het rust- en verzorgingstehuis (RVT):

Verder beschikken wij over 46 woongelegenheden voor zwaar zorgbehoevende senioren die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om thuis te blijven.

Het centrum voor Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

De serviceflatresidentie

Onze serviceflatresidentie beschikt over 13 appartementen. Hier kunnen 60-plussers zelfstandig wonen maar toch met zorggaranties en in de nabijheid van zorginfrastructuur. Verder beschikken wij nog over een voorafgaande vergunning voor de realisatie van 28 bijkomende serviceflats, wat het totaal aantal serviceflats op 41 zal brengen.

Het (toekomstig) dagverzorgingscentrum

De organisatie beschikt over een voorafgaande vergunning voor de toekomstige realisatie van 5 plaatsen voor dagverzorging. Dit zal worden geïntegreerd in het toekomstig bouwproject, samen met de nieuwe serviceflats en het lokaal dienstencentrum.

Ontmoetingscentrum voor senioren

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de residenten en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor senioren. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-residenten of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs.
concept & design by M-iT