Sint-Felix

Visie Woonzorgcentrum Sint-Felix

Onze visie op hulp- en dienstverlening.

Ons Woonzorgcentrum wil een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu aanbieden dat in de mate van het mogelijke in overeenstemming is met de wensen van de bewoners en hun familie.  Respect voor ieders privacy en autonomie vinden wij erg belangrijke waarden. 
De dienstverlening wordt gegeven vanuit een positief standpunt, waarbij de nadruk wordt gelegd op wat de bewoner nog zelf kan én waar geholpen wordt wanneer hulp noodzakelijk is.  Zo ontstaat een relatie waarbij de dienstverlener en de bewoner samen praten, samen denken en samen beslissen met eerbied voor de persoonlijke levenssfeer en wederzijdse gevoelens. Wij willen de kans scheppen tot het behouden van de individuele mogelijkheden van elke bewoner. Zelfontplooiing, sociale contacten worden gestimuleerd, aangepaste activiteiten en een zinvolle tijdsbesteding worden aangeboden.                    

Het dagelijkse leven.

Met ongeveer 50 medewerkers en een aantal vrijwilligers proberen wij een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening te verzekeren. Naast de toegewijde zorgen van elke dag en het genieten van heerlijke maaltijden kunnen de bewoners, indien zij dit wensen, deelnemen aan verschillende activiteiten of bezoek ontvangen, naar de kapel gaan, een drankje nuttigen in de cafetaria, wat kuieren in de tuin …

Familie, kennissen, vrienden steeds welkom.

Wij willen familie, kennissen, vrienden steeds zo goed mogelijk betrekken in onze zorg- en dienstverlening.  Iedereen ontvangt bezoek wanneer het hem of haar schikt.  De bezoekuren zijn volledig vrij.   
concept & design by M-iT