Vacature Verpleegkundige

30/12/2019

De verpleegkundige staat in voor een optimale lichamelijke, psychische en sociale verzorging van de bewoner opdat hij/zij zich goed gesteund voelt in een volwaardig thuismilieu.

De verpleegkundige zal er naar streven om zoveel mogelijk aan de behoeften en de wensen van de bewoner te voldoen om zijn/haar verblijf zo comfortabel mogelijk te maken.

Profiel:

Naar taak:

 • In het bezit zijn van het vereiste diploma [A1 (Bachelor), A2 (HBO5)].
 • Bereid zijn tot permanente vorming en bijscholing.
 • Verantwoordelijkheidszin hebben voor zijn eigen functioneren.
 • Openstaan voor nieuwe ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.
 • Zich  houden aan het  beroepsgeheim, dit  zowel  t.o.v. de bewoners, hun familie,  de medewerkers als t.o.v. het huis.
 • Kennis van de verpleegkundige technieken en van verzorgingstechnieken, werkvoorschriften en kwaliteitsprocedures. Zorgen voor een correcte uitvoering ervan.

Naar persoon:

 • Een net en voornaam voorkomen.
 • Een luisterend oor hebben.
 • Openstaan voor gevoelens van anderen en eigen gevoelens kunnen uiten.
 • Goed kunnen communiceren.
 • Creatief zijn en initiatieven durven nemen.
 • Geduldig en stressbestendig zijn.
 • Zuinig en zorgzaam omgaan met de toevertrouwde materialen en infrastructuur.

Naar bewoner/familie:

 • Een evenwaardige relatie kunnen opbouwen met de bewoner/familie, met respect voorzijn/haar opvattingen en noden.
 • Privacy van bewoner en familie respecteren.
 • Bereid zijn tijd te nemen voor de bewoner en familie zodat u een steun voor hen kan zijn.
 • Een open en eerlijke, constructieve houding aannemen t.o.v. de bewoner en de familie, bezoekers, alle medewerkers en de directie.

Naar werkorganisatie:

 • Ordelijk en planmatig kunnen werken met zorg voor materiaal en infrastructuur.
 • Flexibel zijn.
 • Een optimaal observatie- en rapporteringsvermogen hebben.
 • Multidisciplinair en interdisciplinair samenwerkingsvermogen bezitten.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

Verpleegkundige handelingen:

 • Het uitvoeren van verpleegkundige handelingen.
 • Kwaliteitsbewaking van de verpleging en de verzorging.
 • Het uitvoeren van de medische voorschriften.

Verzorging:

 • Instaan voor een goede lichamelijke verzorging: de verpleegkundige tracht de zorgbehoevende bewoner zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren of een optimale verzorging te bieden wanneer zelfzorg niet meer mogelijk is.
 • Instaan voor het zit- en bewegingscomfort van de bewoner.
 • Instaan voor een optimale maaltijdbegeleiding, waarbij observatie en rapportage van belangzijn om een aangepaste voeding te waarborgen.
 • Instaan voor een palliatieve zorgverlening en psychosociale begeleiding.
 • Stervensbegeleiding.

Woon- en leefklimaat:

 • De opname en begeleiding van nieuwe bewoners.
 • Het aanbieden van een verzorging met respect voor de leef- en belevingswereld van de bewoner.
 • Het aanbieden van de verzorging vanuit een animatieve grondhouding.

Communicatie bij en continuïteit in de verzorging:

 • Iedere verpleegkundige moet zich informeren over de toestand van iedere bewoner en hiervoor de nodige verpleegkundige en medische documenten raadplegen.
 • Instaan voor een goede observatie en rapportering van de verzorging en van de gezondheidstoestand van de bewoner.
 • Zorg dragen voor een goede team- en interdisciplinaire samenwerking.
 • De familie betrekken bij de verzorging en eventueel begeleiden waar nodig.
 • Deelnemen aan het overleg op afdelingsniveau, aan het inter- of multidisciplinair overleg, aan de bijeenkomsten van werkgroepen om zodoende een optimale kwalitatieve zorg na te streven.
 • Raadplegen en opvolgen van de procedures voorgeschreven in het kwaliteitshandboek.

Bijhouden van de bewonersgerichte administratie:

 • Opvolging en correcte invulling van verpleegdossiers en bijkomende documenten.
 • R.I.Z.I.V.-administratie: opvolging en correcte invulling van de KATZ-schalen.
 • Opvolging van medische attesten nodig voor bepaalde medicatie.

Bijhouden van de algemene administratie:

 • Correcte invulling en opvolging van de werkdocumenten die gehanteerd worden in de procedures van het kwaliteitshandboek.

Werkomgeving:

 • Meewerken aan een goede organisatie en uitvoering van de verzorging.
 • Mee instaan voor een veilige, gezonde werkomgeving en voor een aangename werksfeer.

Solliciteer voor deze functie

ondersteund door