Nieuws

Bezoekersregeling in kader van coronamaatregelen vanaf vrijdag 30 oktober

30/10/2020

Beste,

De onrustwekkende toename van het aantal besmettingen met COVID-19 in de ouderenvoorzieningen en de gevolgen van dergelijke besmettingen op de meest kwetsbaren noodzaakten de Vlaamse Regering om ook voor de ouderenvoorzieningen bijkomende maatregelen te nemen. De Vlaamse Regering en de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg benadrukken dat deze maatregelen moeten gezien worden als essentiële stappen in de globale aanpak van het virus, zeker voor wat betreft het beperken van sociale contacten en de bescherming van de meest kwetsbare personen in onze samenleving. Een beperking van het aantal nauwe contacten en sociale contacten in de ouderenvoorzieningen moet in die context worden gezien.


Nieuwe bezoekersregeling vanaf vrijdag 30/10:

 • Bezoek beperkt tot 1 persoon/dag gedurende maximum 1 uur. Deze ene persoon is gedurende 14 dagen dezelfde. Om de 2 weken kan deze persoon wisselen. Deze ene persoon is de partner van de bewoner, een (schoon-) kind van de bewoner en/of de mentor van de bewoner.

Onze andere afspraken m.b.t bezoek blijven gelden:

 • Op weekdagen en op zaterdag bezoek tussen 14u00 en 16u30
 • Op dinsdag en donderdag ook tussen 18u00 en 19u00
 • Geen bezoek op zon- en feestdagen
 • Bezoek gaat door op de kamer
 • Contacten met andere residenten/familieleden worden vermeden.

Bijkomende (blijvende) aandachtspunten:

 • CHIRURGISCH mondneusmasker verplicht. OOK tijdens het bezoek op de kamer moet mond en neus bij de bezoeker steeds bedekt blijven
 • Afstand houden
 • Raak zo weinig mogelijk zaken aan op de kamer
 • Geen consumpties door de bezoeker op de kamer (want dan moet het mondneus- masker afgezet worden)
 • Kamerdeur OPEN tijdens het bezoek (verluchten van de kamer + toezicht mogelijk).

Hopend op uw blijvend begrip en aanhoudend respecteren van de maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met ons woonzorgcentrum.

 

Jaarlijkse barbecue

16/06/2020

In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue. Van harte welkom in onze feesttent van 11u30 tot 16u00. De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze residenten. Gezien de coronacrisis in de eerste helft van dit jaar wordt de barbecue dit jaar uitzonderlijk geannuleerd.

TevredenheidsenquĂȘte bewoners

13/12/2019

Tevredenheidsenquête bewoners woonzorgcentrum (excl. kortverblijf en assistentiewoningen): 4,54/5

Aanvang van de werken van de nieuwbouw GAW (Groep van assistentiewoningen)

17/05/2019

Ons Woonzorgcentrum telt 13 serviceflats. Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen. De werken zijn van start gegaan in november 2019.