Nieuws

Algemeen bezoekersverbod vanaf 12 maart in kader van maatregelen "coronavirus"

12/03/2020

Beste bezoeker,

Het Agentschap Zorg en Gezondheid legt ons als woonzorgcentrum vanaf heden verstrengde maatregelen op in kader van het coronavirus. 

Volgende regelingen treden met onmiddellijke ingang in voege en dit tot tegenbericht:

  • algemeen bezoekersverbod     
  • de toegangsdeur blijft permanent gesloten 
  • residenten verlaten voorlopig het woonzorgcentrum niet (bijv. zondagnamiddag naar huis bij de familie voor koffie en gebak kan niet)
  • voor geplande externe consultaties gaan we in overleg met de huisarts die samen met ons de noodzaak zal onderzoeken.

Teneinde onze (zorg)medewerkers toe te laten zich maximaal te concentreren op de primaire (zorg)processen en op onze bewoners maken we nog volgende afspraken:

  • familieleden die instaan voor de bewonerswas kunnen het wasgoed komen ophalen aan de voordeur (en de propere was brengen) op weekdagen tussen 16u00 en 18u00 en dit liefst na telefonische afspraak zodat onze medewerkers het wasgoed vooraf kunnen klaarzetten
  • eenzelfde afspraak maken we voor familieleden die regelmatig versnaperingen of tijdschriften bezorgden aan hun familielid
  • niet dringende telefonische contacten bij voorkeur tijdens de kantooruren.

Mogen wij u uitdrukkelijk vragen deze communicatie ook aan uw andere betrokkenen te bezorgen.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Jaarlijkse barbecue

30/12/2019