Nieuws

Huidige coronamaatregelen

29/11/2022

Beste,

Op heden is het in de woonzorgcentra niet meer verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit blijft evenwel sterk aanbevolen.

Medewerkers dienen nog wél een chirurgisch mondneusmasker te dragen tijdens intensieve en directe zorgcontacten.  

Bewoners die echter wensen dat medewerkers en/of bezoekers gedurende het hele contactmoment op de bewonerskamer een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen, kunnen dat vragen. Deze vraag zal genoteerd worden in het woonzorgleefplan én gerespecteerd worden.

Op het ogenblik in ons woonzorgcentrum één of meerdere bewoners besmet raken met COVID-19 worden alle bewoners en naasten hiervan op de hoogte gebracht. De desbetreffende bewoner(s) en naasten worden ingelicht over de bijkomende voorzorgsmaatregelen. 

Werking met kwaliteitssysteem Menso

21/06/2022

Binnen woonzorgcentrum Sint-Felix trachten onze medewerkers dagelijks voor de bewoners te streven naar een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening. De evaluatie van onze huidige zorg- en dienstverlening is de eerste stap om het leven, het wonen en de zorg in ons woonzorgcentrum op een continue manier te kunnen verbeteren. Voor deze evaluatie maken we als woonzorgcentrum sinds 2019 gebruik van "Menso", een kwaliteitssysteem op maat van de Vlaamse woonzorgcentra.

 

                                                                             


Voor de evaluatie vinden we de mening van onze bewoners heel belangrijk, zoniet het allerbelangrijkste! Om die reden is Menso inmiddels een vast agendapunt op de gebruikersraad. Tijdens de gebruikersraden kunnen alle geïnteresseerde bewoners vrij hun mening geven over de thema’s die ter sprake komen. De bewoners mogen steeds zelf verbeteracties voorstellen! Ook de medewerkers worden actief betrokken bij de evaluatie van onze aangeboden zorg- en dienstverlening. Na de evaluaties worden voor de uitgesproken werkpunten verbeteracties uitgewerkt worden door onze stuurgroep kwaliteitszorg. Deze stuurgroep bestaat uit de directie, de hoofdverpleegkundigen en de kwaliteitscoördinator.

Jaarlijkse barbecue

15/06/2022

In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue. De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze bewoners. 

Gezien de coronacrisis wordt de BBQ - veiligheidshalve - ook in 2022 geannuleerd.

Evaluatie van de week van de valpreventie

07/06/2022

Een val kan heel wat ellende veroorzaken. Om valpartijen te voorkomen zijn twee zaken belangrijk:

 • Een veilige kamer in het woonzorgcentrum;
 • Veilig gedrag in het woonzorgcentrum. 

We gingen bij de bewoners langs op de kamer om samen eens te bekijken wat reeds goed loopt en waar eventuele gevaren kunnen schuilen. We merkten veel positieve zaken op, hieronder sommen we er een aantal op:

 • Bij het betreden van de kamer kan meteen de lichten aangedaan worden. Bewoners geven aan hier gebruik van te maken: super! Een goed verlichte kamer is belangrijk om te zien waar men stapt.
 • Kasten en laden worden steeds dichtgedaan na gebruik. Dit ziet er niet alleen beter uit, maar is ook erg belangrijk om te voorkomen dat men hieraan blijft hangen.
 • Er wordt massaal gebruik gemaakt van de handvaten in de badkamer. Ook in de gemeenschappelijke badkamer wordt gebruik gemaakt van de handvaten en de antislipmat in de douche.
 • Er werd in geen enkele kamer een losse kabel over de vloer gevonden. Het is heel goed om kabels tegen de muur vast te maken: zo wordt erover struikelen vermeden. 
 • We vroegen de bewoners of ze zich soms moeten haasten om op tijd aan de telefoon te raken, dit zou immers gevaarlijk kunnen zijn om te struikelen. Bewoners geven aan zich niet te moeten haasten, want ze leggen hun gsm steeds naast hen. Dit is uiteraard nog beter.
 • Bewoners vinden het handig dat de hoogte van het bed aangepast kan worden, zodat de voeten steeds goed op de grond kunnen. Alsook de stoelen en zetels zijn op een goede hoogte.
 • We zorgen er samen voor dat er geen spullen op de grond liggen en dat er genoeg ruimte is tussen de meubels om tussen te bewegen.

Een aantal aandachtspunten die naar boven kwamen waren:

 • Lichtschakelaars zijn niet altijd gemakkelijk aan te doen vanuit het bed. Bij sommige bewoners staat het bed met het hoofduiteinde ter hoogte van de lichtschakelaars. Hierdoor wordt het voor bewoners soms moeilijk om zelf het licht aan en uit te doen.
 • Er werd aan de bewoners gevraagd wat zij zouden doen indien men eten of drinken morst. Sommige bewoners hebben het op dit vlak nog moeilijk om hulp te vragen: zij kuisen het liever zelf op. Wanneer men eten of drinken op de grond morst, kunnen bewoners altijd hulp vragen aan de zorgverleners, de poetsploeg, … Wij helpen graag hierbij! Het kan gevaarlijk zijn om uit te glijden door gemorste etensresten. Alsook kan het zelfstandig proberen opkuisen hiervan een val veroorzaken.
 • Wanneer men zich’s morgens opfrist, kan het handig zijn om een stoel met armleuningen te gebruiken in de badkamer. Zo wordt vermeden dat men zijn evenwicht verliest. 
 • Bij sommige bewoners merkten we nog dat ze open schoeisel dragen. Open schoeisel is minder geschikt omdat het minder vast aan de voet zit. Hierdoor verhoogt het valgevaar. 

We merkten tijdens deze gesprekken op dat valpreventie iets is waarmee de bewoners zelf ook bezig zijn: ook zij staan stil bij de gevaren en proberen zelf zo voorzichtig mogelijk te zijn.
Uit deze vragenlijsten kunnen we concluderen dat het een geslaagde week van de valpreventie was!