Nieuws

Huidige bezoekersregeling in kader van coronamaatregelen

27/06/2021

Beste,

Hier vindt u het overzicht van onze huidige bezoekersregeling naar aanleiding van de geldende coronamaatregelen vanuit de overheid:

  • Bewoners kunnen 8 nauwe contacten (= knuffelcontacten) ontvangen. Deze contacten wisselen tweewekelijks. De nauwe contacten kunnen samen aanwezig zijn indien ze onder hetzelfde dak wonen.
  • Handen wassen bij het betreden van het WZC is geen verplichting meer. Handontsmetting met handalcohol daarentegen dient u blijvend uit te voeren.
  • Bezoekers die positief getest zijn, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen tijdens een periode van 10 dagen niet op bezoek komen. Bezoekers die terugkeren van vakantie uit een rode zone of uit een VOC/VOI land volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine. Zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ Als zij na hun buitenlands verblijf in quarantaine moeten, spreekt het voor zich dat zij gedurende die periodie niet op bezoek kunnen komen.

Bijkomende (blijvende) aandachtspunten: 

  • Te allen tijde correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker. Onze bewoners, ook de flatbewoners, dragen geen chirurgisch mondneusmasker.
  • Bezoekuren zijn vrij. We vragen u evenwel rekening te houden met de tijdstippen van de verzorging en van de maaltijden.
  • Buiten wandelen kan met 10 (bewoner inbegrepen). Geen eten/drinken op de kamer of tijdens de wandeling.

Hopend op uw blijvend begrip en aanhoudend respecteren van de maatregelen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met ons woonzorgcentrum.

 

Nieuwbouw GAW (Groep van assistentiewoningen)

26/06/2021

De werken namen een aanvang op 12 november 2019. Het gebouw wordt gerealiseerd door hoofdaannemer Van Roey die zich laat bijstaan door verschillende onderaannemers. Aanvankelijk was de voorlopige oplevering voorzien eind april 2021, doch omwille van allerlei vertragingen worden vandaag alle zeilen bijgezet om eind augustus 2021 te halen. Vloerders, schilders, keukeninstallateurs, omgevingsaanleggers, ... zijn volop in de weer om de deadline te halen. Eens de werken voltooid zijn dienen allerlei keuringsorganismen (voor elektriciteit, gas, branddetectie, noodverlichting, liften, ...) nog de revue te passeren en hun zegen te geven middels gunstige keuringsattesten die dienen voorgelegd te worden aan de brandweer.

Als inrichtende macht dienen we ten slotte nog de erkenning aan te vragen voor de Groep van Assistentiewoningen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Met het werk dat nog op de plank ligt wordt inhuizen vanaf midden september 2021 mogelijk. Wij kijken alvast uit naar het ogenblik waarop we de eerste flatbewoners kunnen verwelkomen!

 

 

 

De brillenbus komt naar ons woonzorgcentrum

26/06/2021

Het is voor onze bewoners niet altijd evident om zich te verplaatsen naar een opticien in de buurt. Daarom hebben we “De Brillenbus” gevraagd om langs te komen op dinsdag 31 augustus vanaf 14u00. Zij komen niet met een echte bus, maar met een mobiele brillenwinkel. De op bezoek komende opticien zal onze bewoners met raad en daad bijstaan in het animatielokaal op het gelijkvloers.

Wat mag de bewoner verwachten?

  • Tijdens zo een brillenmiddag kan elke bewoner die dit wil zijn/haar bril laten nakijken, de ogen volledig laten testen op een deskundige manier en eventueel kleine herstellingen laten uitvoeren zoals losse vijsjes aanpassen, afgebroken neuspads vervangen of toevoegen, ... of een montuur laten corrigeren.
  • Is een nieuwe bril nodig, dan kan de bewoner kiezen uit een mooie collectie van monturen. Ook glazen kunnen apart worden besteld.
  • Op vraag kan de naam gegraveerd worden in het montuur. Altijd praktisch als de bril ergens achtergelaten wordt.

BAM-momenten

25/06/2021

Misschien hebben jullie het als bezoeker aan ons woonzorgcentrum al opgemerkt, maar sinds eind mei hangen er verschillende posters met foto's van bewoners aan de eetzalen. Ook zijn er in de gang hartjes aan de muur omhoog gehangen met zogenaamde BAM-momentjes. BAM staat voor "Betekenisvolle activiteitenmethode". Een aanpak die aantoont hoe zorgverleners en bewoners samen betekenisvolle activiteiten kunnen realiseren. Graag geven we hieromtrent een klein beetje uitleg. We merken dat er elke dag zeer veel betekenisvolle zaken gebeuren in ons woonzorgcentrum, vaak tussen bewoner en medewerker. Kleine, bijna ontzichtbare acties, die we vaak niet de moeite vinden om te vernoemen, maar die wel een grote waarde creëren voor bewoners. We denken bijvoorbeeld aan een telefoontje naar een bewoner in het ziekenhuis, een wandeling, een bewoner tijdig informeren, aandacht hebben voor het kleine zoals een suikerklontje bij de koffie. Deze kleine en verrassende gebaren wilden we graag de afgelopen periode in de kijker zetten. De medewerkers hebben de kans gekregen om deze BAM-momentjes te noteren op een papieren hartje en dit op te hangen. Zo hebben onze bewoners al fijne echte BAM-momenten mogen ervaren.

Jaarlijkse barbecue

01/06/2021