Nieuws

Huidige coronamaatregelen

01/06/2023

 

Beste,

Op heden is het in de woonzorgcentra niet meer verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Gelieve uw bezoek uit te stellen in geval u symptomen vertoont en/of ziek bent.

Bewoners die echter wensen dat medewerkers en/of bezoekers gedurende het hele contactmoment op de bewonerskamer een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen, kunnen dat vragen. Deze vraag zal genoteerd worden in het woonzorgleefplan én gerespecteerd worden.

Op het ogenblik in ons woonzorgcentrum één of meerdere bewoners besmet raken met COVID-19 worden alle bewoners en naasten hiervan op de hoogte gebracht. De desbetreffende bewoner(s) en naasten worden ingelicht over de bijkomende voorzorgsmaatregelen. 

Bij vragen kan u zich wenden tot één van onze medewerkers, de hoofdverpleegkundigen of de directie.

Week van de valpreventie

24/04/2023

Deze week is het “de week van de valpreventie”. Dit jaar staat de Week van de Valpreventie in het teken van het belang van bewegen, waaronder regelmatig wandelen, wat je uiteraard bij ons op het domein goed kan doen.

Sint-Felix neemt doorlopend actief deel met o.a. een “wandel-quiz-tocht”, hindernissenparcours, gymnastiek,…

Het programma zal uithangen op de afdelingen én bezorgd worden aan onze bewoners. Je kan uiteraard samen met onze bewoners meewandelen.

Dag van de Zorg

19/03/2023

Dag van de Zorg vzw zet elk jaar de zorg- en welzijnssector een week lang positief in de kijker. Nu al voor de twaalfde keer op rij. Met sensibiliserende acties, campagnes en een grootschalige opendeurdag. Op 19 maart zetten honderden zorg- en welzijnsvoorzieningen de deuren open om het grote publiek een kijkje te geven achter de schermen van onze zorg. In Sint-Felix hebben we onze nieuwe assistentiewoningen in de kijker gezet. Bezoekers kregen een rondleiding in de assisententiewoningen die momenteel nog niet bezet zijn.

 

Dag_van_de_zorg_st_felix_2023__3_     

Dag_van_de_zorg_st_felix_2023__2_

Week van de vrijwilligers

05/03/2023

Het was de week van de vrijwilligers van 25 februari tot en met 5 maart 2023. Onze maatschappij is in transitie … sommigen zeggen dat ze verhard, dat ze minder geduld heeft, dat ze polariseert. Voor onze bewoners zijn hun maatschappij, hun dorp, hun buren soms veraf waardoor ze die transitie niet bewust meemaken of doorhebben. Medewerkers, familie maar zeker ook onze fantastische vrijwilligers brengen de buitenwereld terug binnen en houden onze bewoners op de hoogte van het reilen en zeilen van hun straat, hun buren, hun gehucht of gemeente. Zij kunnen personen met een zorg- en ondersteuningsnood extra aandacht geven en brengen hen telkens weer in contact met het alledaagse leven buiten het WZC. Zo brengen onze vrijwilligers de brede maatschappelijke context binnen Sint-Felix en treden ze op als belangrijke schakels tussen de samenleving en ons WZC.

Bovendien hoeven we de deskundigheid van professionelen en vrijwilligers niet strikt te scheiden. Beiden kunnen zowel professionele als ervaringsdeskundigheid in ons WZC brengen, afhankelijk van hun persoonlijke achtergrond, ervaring en opleiding. Hun persoonlijk engagement maakt dat zij onze bewoners spontaan en persoonlijk benaderen. Vrijwilliger zijn gaat dus ruimer dan de strikte opdracht van onze medewerkers … het gaat over extra handen én hart. Dat al onze vrijwilligers hiermee de typische warme en hartelijke zorg in Sint-Felix mee helpen realiseren maakt hen, stuk voor stuk, onmisbaar. Sint-Felix is al haar warme vrijwilligers zéér erkentelijk en dankbaar.
Vorige week hebben onze medewerkers wonen en leven én de directie al onze vrijwilligers deze boodschap persoonlijk kunnen brengen tijdens een gezamenlijk feestje dat we hen aangeboden hebben. Het was een gezellig samenzijn met warme, lieve en spontane mensen! Van harte bedankt vanwege alle bewoners en medewerkers van Sint-Felix!