Nieuws

Huidige coronamaatregelen

27/05/2022

Beste,

Met ingang van maandag 23 mei 2022 is het in de woonzorgcentra niet meer algemeen verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit blijft evenwel sterk aanbevolen.

Medewerkers dienen nog wél een chirurgisch mondneusmasker te dragen tijdens intensieve en directe zorgcontacten. 

Bewoners die echter wensen dat medewerkers en/of bezoekers gedurende het hele contactmoment op de bewonerskamer een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen, kunnen dat vragen. Deze vraag zal genoteerd worden in het woonzorgleefplan én gerespecteerd worden

TevredenheidsenquĂȘte bewoners

13/02/2022

Tevredenheidsenquête bewoners woonzorgcentrum (2021): 8,9/10

Tevredenheidsenquête gebruikers kortverblijf: 9,3/10

Tevredenheidsenquête residenten assistentiewoningen (2020): 8,5/10

 

BAM-momenten

25/06/2021

Misschien hebben jullie het als bezoeker aan ons woonzorgcentrum al opgemerkt, maar sinds eind mei hangen er verschillende posters met foto's van bewoners aan de eetzalen. Ook zijn er in de gang hartjes aan de muur omhoog gehangen met zogenaamde BAM-momentjes. BAM staat voor "Betekenisvolle activiteitenmethode". Een aanpak die aantoont hoe zorgverleners en bewoners samen betekenisvolle activiteiten kunnen realiseren. Graag geven we hieromtrent een klein beetje uitleg. We merken dat er elke dag zeer veel betekenisvolle zaken gebeuren in ons woonzorgcentrum, vaak tussen bewoner en medewerker. Kleine, bijna ontzichtbare acties, die we vaak niet de moeite vinden om te vernoemen, maar die wel een grote waarde creëren voor bewoners. We denken bijvoorbeeld aan een telefoontje naar een bewoner in het ziekenhuis, een wandeling, een bewoner tijdig informeren, aandacht hebben voor het kleine zoals een suikerklontje bij de koffie. Deze kleine en verrassende gebaren wilden we graag de afgelopen periode in de kijker zetten. De medewerkers hebben de kans gekregen om deze BAM-momentjes te noteren op een papieren hartje en dit op te hangen. Zo hebben onze bewoners al fijne echte BAM-momenten mogen ervaren.

Jaarlijkse barbecue

01/06/2021

In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue. Van harte welkom in onze feesttent van 11u30 tot 16u00. De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze bewoners. 

Gezien de coronacrisis werd de barbecue in 2020 en 2021 geannuleerd.

Mobiele tandarts in ons woonzorgcentrum

14/04/2021

Goede mondgezondheid is belangrijk voor de