Hartelijk welkom op onze website.

 

Woonzorgcentrum Sint-Felix v.z.w. is - zoals ze in Herne graag zeggen -  “EFFENAF!” goed gelegen in het centrum van Herne en dit in ons prachtige Pajottenland!

Onze deskundige medewerkers staan elke dag klaar om onze 60 bewoners en 4 gebruikers in kortverblijf te ondersteunen op het vlak van wonen, leven en zorg. Hiervoor bieden wij 59 eenpersoonskamers, 2 tweepersoonskamers en 1 zorgstudio. 

Sint-Felix beschikt daarnaast over 42 assistentiewoningen waarvan sinds kort 38 nieuwbouw woongelegenheden. Deze woonvorm biedt senioren van Herne en ruime omgeving zelfstandigheid, service én veiligheid onder de majestueuze kerktoren van ons dorp. Dankzij de directe nabijheid van het centrum kunnen ze te voet naar een leuke brasserie, een gezellige buurtwinkel of zelfs naar het marktje op woensdag. Door de warme omgang én de vele leuke activiteiten - in samenwerking met onze talrijke vrijwilligers - voelen onze bewoners zich hier thuis!

WZC Sint-Felix … EFFENAF! de moeite.

 

                                                                                                                                            Lid van:

                                                                                                    

 

Ons Hart klopt voor u!


“Ons hart klopt voor u” is een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel- en netwerkorganisatie van vzw-zorgvoorzieningen in Vlaanderen, waartoe ook wzc Sint-Felix behoort. Ouderenzorgvoorzieningen met het label “Ons hart klopt voor u” bieden kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke ouderenzorg aan. Elke zorgvoorziening onderschrijft dezelfde 6 engagementen, waarbij mens én zorg centraal staan. Zo gaan we voor echte levenskwaliteit. Want doordat ons hart klopt voor ouderenzorg, klopt het plaatje ook voor u.Ons hart klopt voor u!

                                        

Meer informatie vindt u op https://onshartkloptvooru.be/

Zorgaanbod

Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 60 woongelegenheden, verdeeld over 2 afdelingen.

Wij richten ons tot zorgbehoevende ouderen die het om gezondheidsredenen en sociale redenen bijzonder moeilijk hebben om zelfstandig thuis te blijven.

 

Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

 

Assistentiewoningen

Alle 42 assistentiewoningen zijn moderne, aangepaste appartementen voor 65-plussers (uitzonderlijk jonger dan 65 jaar) waar zij zelfstandig kunnen wonen en volgens wens of in geval van nood beroep kunnen doen op onze crisis- en overbruggingszorg, maaltijden en andere services. Alle informatie over deze woonvorm en onze dienstverlening vindt u in onze informatiebrochure, terug te vinden via onderstaande link: 

http://www.sintfelix.be/templates/sintfelix/documents/6315f6cc22ef6.pdf

 

 

Ontmoetingscentrum voor ouderen

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de bewoners en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-bewoners of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs. Zo hebben wij op een heden een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn om oudere burgers uit omstreken ‘s middags gezellig te laten tafelen in onze cafetaria.

 

Meer over ons zorgaanbod | Dagprijzen |  Historiek     

Missie

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de grenzen van het wettelijk kader, onze opdracht.

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen. Met waardering voor het unieke van elke mens bieden we hen begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al hun betekenisvolle relaties.

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu. Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie.

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, betrekken we de familieleden als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Vacatures

Verpleegkundige dagdienst (Bespreekbaar)
Logistiek medewerker in de zorg (Voltijds)
Zorgkundige (Deeltijds)
Technisch- en preventieadviseur (Voltijds)
 • Nieuws

  • Huidige coronamaatregelen

   01/06/2023
     Beste, Op heden is het in de woonzorgcentra niet meer verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Gelieve uw bezoek uit te stellen in geval u symptomen vertoont en/of ziek bent. Bewoners die echter wensen dat medewerkers en/of bezoekers gedurende het hele contactmoment op de bewonerskamer een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen, kunnen dat vragen. Deze vraag zal genoteerd worden in het woonzorgleefplan én gerespecteerd worden. Op het ogenblik in ons woonzorgcentrum één of meerdere bewoners besmet raken met COVID-19 worden alle bewoners en naasten hiervan op de hoogte gebracht. De desbetreffende bewoner(s) en naasten worden ingelicht over de bijkomende voorzorgsmaatregelen.  Bij vragen kan u zich wenden tot één van onze medewerkers, de hoofdverpleegkundigen of de directie.
   Lees verder...
  • Week van de valpreventie

   24/04/2023
   Deze week is het “de week van de valpreventie”. Dit jaar staat de Week van de Valpreventie in het teken van het belang van bewegen, waaronder regelmatig wandelen, wat je uiteraard bij ons op het domein goed kan doen. Sint-Felix neemt doorlopend actief deel met o.a. een “wandel-quiz-tocht”, hindernissenparcours, gymnastiek,… Het programma zal uithangen op de afdelingen én bezorgd worden aan onze bewoners. Je kan uiteraard samen met onze bewoners meewandelen.
   Lees verder...
  • Dag van de Zorg

   19/03/2023
   Dag van de Zorg vzw zet elk jaar de zorg- en welzijnssector een week lang positief in de kijker. Nu al voor de twaalfde keer op rij. Met sensibiliserende acties, campagnes en een grootschalige opendeurdag. Op 19 maart zetten honderden zorg- en welzijnsvoorzieningen de deuren open om het grote publiek een kijkje te geven achter de schermen van onze zorg. In Sint-Felix hebben we onze nieuwe assistentiewoningen in de kijker gezet. Bezoekers kregen een rondleiding in de assisententiewoningen die momenteel nog niet bezet zijn.        
   Lees verder...
lid van  
ondersteund door