Hartelijk welkom op onze website.

Woonzorgcentrum Sint-Felix v.z.w. is - zoals ze in Herne graag zeggen -  “EFFENAF!” goed gelegen in het centrum van Herne en dit in ons prachtige Pajottenland!

Onze deskundige medewerkers staan elke dag klaar om onze 60 bewoners en 4 gebruikers in kortverblijf te ondersteunen op het vlak van wonen, leven en zorg.  Onze 13 serviceflatbewoners wonen zelfstandig en kunnen zo nodig op ons beroep doen.

60
woongelegenheden
63
medewerkers
2
afdelingen
4
kortverblijf kamers
13
assistentiewoningen
 

Door de warme omgang én de vele leuke activiteiten - in samenwerking met onze talrijke vrijwilligers - voelen onze bewoners zich hier thuis!

Sint-Felix beschikt weldra tevens over 38 nieuwbouw assistentiewoningen. Deze woonvorm biedt senioren van Herne en ruime omgeving zelfstandigheid, service én veiligheid onder de majestueuze kerktoren van ons dorp. Dankzij de directe nabijheid van het centrum kunnen ze te voet naar een leuke brasserie, een gezellige buurtwinkel of zelfs naar het marktje op woensdag.

WZC Sint-Felix … EFFENAF! de moeite.

 

                                                                                                                                            Lid van:

                                                                                                    

 

Ons Hart klopt voor u!


“Ons hart klopt voor u” is een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel- en netwerkorganisatie van vzw-zorgvoorzieningen in Vlaanderen, waartoe ook wzc Sint-Felix behoort. Ouderenzorgvoorzieningen met het label “Ons hart klopt voor u” bieden kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke ouderenzorg aan. Elke zorgvoorziening onderschrijft dezelfde 6 engagementen, waarbij mens én zorg centraal staan. Zo gaan we voor echte levenskwaliteit. Want doordat ons hart klopt voor ouderenzorg, klopt het plaatje ook voor u.Ons hart klopt voor u!

                                        

Meer informatie vindt u op https://onshartkloptvooru.be/

Zorgaanbod

Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 60 woongelegenheden, verdeeld over 2 afdelingen. 14 woongelegenheden richten zich tot valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven.
46 woongelegenheden richten zich tot zwaar zorgbehoevende ouderen die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om thuis te blijven. 

 

Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

 

Assistentiewoningen

Op heden beschikken wij over 13 assistentiewoningen waar onze residenten zelfstandig wonen en volgens wens of in geval van nood beroep doen op onze crisis- en overbruggingszorg, maaltijden en andere services.

 

1 Oktober opent onze nieuwbouw groep van 38 assistentiewoningen. Alle assistentiewoningen zijn moderne, aangepaste appartementen voor 65-plussers (uitzonderlijk jonger dan 65 jaar). Alle informatie over deze woonvorm en onze dienstverlening vindt u in onze informatiebrochure via deze link:

http://www.sintfelix.be/templates/sintfelix/documents/61437728ebdd4.pdf

 

 

Ontmoetingscentrum voor ouderen

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de bewoners en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-bewoners of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs. Zo hebben wij op een heden een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn om oudere burgers uit omstreken ‘s middags gezellig te laten tafelen in onze cafetaria.

 

Meer over ons zorgaanbod | Dagprijzen |  Historiek     

Missie

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de grenzen van het wettelijk kader, onze opdracht.

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen. Met waardering voor het unieke van elke mens bieden we hen begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al hun betekenisvolle relaties.

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu. Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie.

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, betrekken we de familieleden als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Vacatures

Verpleegkundige (Voltijds)
 • Nieuws

  • Huidige bezoekersregeling in kader van coronamaatregelen

   27/06/2021
   Beste, Hier vindt u het overzicht van onze huidige bezoekersregeling naar aanleiding van de geldende coronamaatregelen vanuit de overheid: Bewoners kunnen 8 nauwe contacten (= knuffelcontacten) ontvangen. Deze contacten wisselen tweewekelijks. De nauwe contacten kunnen samen aanwezig zijn indien ze onder hetzelfde dak wonen. Handen wassen bij het betreden van het WZC is geen verplichting meer. Handontsmetting met handalcohol daarentegen dient u blijvend uit te voeren. Bezoekers die positief getest zijn, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen tijdens een periode van 10 dagen niet op bezoek komen. Bezoekers die terugkeren van vakantie uit een rode zone of uit een VOC/VOI land volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine. Zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/ Als zij na hun buitenlands verblijf in quarantaine moeten, spreekt het voor zich dat zij gedurende die periodie niet op bezoek kunnen komen. Bijkomende (blijvende) aandachtspunten:  Te allen tijde correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker. Onze bewoners, ook de flatbewoners, dragen geen chirurgisch mondneusmasker. Bezoekuren zijn vrij. We vragen u evenwel rekening te houden met de tijdstippen van de verzorging en van de maaltijden. Buiten wandelen kan met 10 (bewoner inbegrepen). Geen eten/drinken op de kamer of tijdens de wandeling. Hopend op uw blijvend begrip en aanhoudend respecteren van de maatregelen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met ons woonzorgcentrum.  
   Lees verder...
  • Nieuwbouw GAW (Groep van assistentiewoningen)

   26/06/2021
   De werken namen een aanvang op 12 november 2019. Het gebouw wordt gerealiseerd door hoofdaannemer Van Roey die zich laat bijstaan door verschillende onderaannemers. Aanvankelijk was de voorlopige oplevering voorzien eind april 2021, doch omwille van allerlei vertragingen worden vandaag alle zeilen bijgezet om eind augustus 2021 te halen. Vloerders, schilders, keukeninstallateurs, omgevingsaanleggers, ... zijn volop in de weer om de deadline te halen. Eens de werken voltooid zijn dienen allerlei keuringsorganismen (voor elektriciteit, gas, branddetectie, noodverlichting, liften, ...) nog de revue te passeren en hun zegen te geven middels gunstige keuringsattesten die dienen voorgelegd te worden aan de brandweer. Als inrichtende macht dienen we ten slotte nog de erkenning aan te vragen voor de Groep van Assistentiewoningen bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Met het werk dat nog op de plank ligt wordt inhuizen vanaf midden september 2021 mogelijk. Wij kijken alvast uit naar het ogenblik waarop we de eerste flatbewoners kunnen verwelkomen!      
   Lees verder...
  • De brillenbus komt naar ons woonzorgcentrum

   26/06/2021
   Het is voor onze bewoners niet altijd evident om zich te verplaatsen naar een opticien in de buurt. Daarom hebben we “De Brillenbus” gevraagd om langs te komen op dinsdag 31 augustus vanaf 14u00. Zij komen niet met een echte bus, maar met een mobiele brillenwinkel. De op bezoek komende opticien zal onze bewoners met raad en daad bijstaan in het animatielokaal op het gelijkvloers. Wat mag de bewoner verwachten? Tijdens zo een brillenmiddag kan elke bewoner die dit wil zijn/haar bril laten nakijken, de ogen volledig laten testen op een deskundige manier en eventueel kleine herstellingen laten uitvoeren zoals losse vijsjes aanpassen, afgebroken neuspads vervangen of toevoegen, ... of een montuur laten corrigeren. Is een nieuwe bril nodig, dan kan de bewoner kiezen uit een mooie collectie van monturen. Ook glazen kunnen apart worden besteld. Op vraag kan de naam gegraveerd worden in het montuur. Altijd praktisch als de bril ergens achtergelaten wordt.
   Lees verder...
lid van  
ondersteund door