Dagprijzen

Woonzorg-voorziening

Dagprijs

 

WZC éénpersoonskamer

55,05 €/dag.

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Verpleegkundige zorgen en het gebruik van bijzonder verzorgingsmateriaal, waarvoor geen tussenkomt van de verzekeringsinstelling voorzien is;

 • De medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen indien niet inbegrepen in de tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;

 • Individuele bijdragen voor het ziekenfonds;

 • Hospitalisatiekosten;

 • Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz. voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering;

 • Dranken buiten het maaltijdgebeuren;

 • Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen);

 • Pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper;

 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht;

 • Was en stomerij van persoonlijk linnen;

 • De aankoop en herstel van persoonlijk linnen;

 • Alle persoonlijke aankopen en kosten gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen;

 • Gebruikskosten of abonnementen m.b.t. telefonie en internet.

 

WZC tweepersoonskamer

51,66 €/dag.

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Verpleegkundige zorgen en het gebruik van bijzonder verzorgingsmateriaal, waarvoor geen tussenkomt van de verzekeringsinstelling voorzien is;

 • De medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen indien niet inbegrepen in de tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;

 • Individuele bijdragen voor het ziekenfonds;

 • Hospitalisatiekosten;

 • Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz. voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering

 • Dranken buiten het maaltijdgebeuren;

 • Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen);

 • Pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper;

 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht;

 • Was en stomerij van persoonlijk linnen;

 • De aankoop en herstel van persoonlijk linnen;

 • Alle persoonlijke aankopen en kosten gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen;

 • Gebruikskosten of abonnementen m.b.t. telefonie en internet.

 

Kortverblijf

55,05 €/dag.

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:

 • Specifieke animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door de voorziening georganiseerd worden en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen;

 • Verpleegkundige zorgen en het gebruik van bijzonder verzorgingsmateriaal, waarvoor geen tussenkomt van de verzekeringsinstelling voorzien is;

 • Niet in de gewone maaltijd begrepen voeding en drank die op individuele vraag van de bewoner verstrekt wordt;

 • Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden aangekocht;

 • Alle persoonlijke aankopen en kosten gemaakt op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan toiletartikelen;

 • Abonnementskosten en kosten van individueel gebruik van televisie, telefoon en internet.

 • De medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen indien niet inbegrepen in de tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;

 • Individuele bijdragen voor het ziekenfonds;

 • Hospitalisatiekosten;

 • Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, enz. voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering;

 • Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen);

 • Pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper;

 • Was en stomerij van persoonlijk linnen;

 • De aankoop en herstel van persoonlijk linnen;

 • Andere persoonlijke kosten.

 

Assistentiewoning

28,50 €/dag

Zijn inbegrepen in de dagprijs:

 • De woonvergoeding (huisvesting)

 • Het gebruik van het oproepsysteem

 • 24u/24u permanentie van gekwalificeerd personeel van het woonzorgcentrum voor het beantwoorden van noodoproepen (garantie en diensten m.b.t. crisiszorg)

 • Eventuele bemiddeling met de thuiszorgdiensten voor poetshulp, verzorging en/of verpleging (garantie op overbrugginszorg)

 • Elektriciteit, verwarmingskosten en waterverbruik

 • Aansluiting t.v.- en radiodistributie

 • Onderhoud en energieverbruik (water, verwarming, elektriciteit) van gemeenschappelijke ruimten en lift

 • Diensten van de woonassistent (o.a. advies bij het vervullen van sociale en administratieve formaliteiten)

 • Mogelijkheid tot deelname aan bepaalde animatieactiviteiten in het woonzorgcentrum

 • Collectieve verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid (b.a.) en b.a. bij brand en aanverwante gevaren

 • Brandverzekering van persoonlijke inboedel

 • Gebruik en onderhoud van de tuin

 • Onderhoud technische installaties, keuringen

 • De onroerende voorheffing

 • Containerkosten (huisvuil).

 

Zijn niet inbegrepen in de dagprijs:

Faciliteiten

 • Bepaalde diensten van het woonzorgcentrum: o.a. het kapsalon, extra aankopen via keuken

 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een middagmaal, bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert aan 8,50 € per middagmaal

 • Een gemeenschappelijke wasserette in de kelder staat ter beschikking van elke bewoner

Nutsvoorzieningen

 • Eventuele milieuheffingen en huisvuilbelasting

Kosten aan derden

 • Herstellingen en onderhoudswerken die ten zijnen laste vallen.

 • De bewoner zal de assistentiewoning teruggeven zoals hij/zij ze, volgens de opgemaakte plaatsbeschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van wat door ouderdom of overmacht is tenietgegaan of beschadigd.

 • Aankoop, herstelling en was van persoonlijk linnen

 • De kosten van de medische, verpleegkundige, paramedische en farmaceutische verstrekkingen en verzorgingsmateriaal

 

lid van  
ondersteund door