Sint-Felix

Ergotherapie en animatie

In de ergotherapie gaan we bewoners vanuit een therapeutische invalshoek begeleiden in een aantal activiteiten.
De activiteit die de ergotherapeut aanbiedt, is direct gekoppeld aan de mogelijkheden, beperkingen, interessen, waarden en normen van elke bewoner.
Deze therapeutische activiteit beoogt enerzijds het zo zelfstandig mogelijk functioneren in zijn leef- en woonomstandigheden, en anderzijds het bijdragen tot maximaal comfort.
Allerlei activiteiten die we hiervoor aanbieden, zijn gericht op het lichamelijke, mentale en sociale welbevinden van de bewoner.

Enkele voorbeelden zijn:

A.D.L. – training: we begeleiden de bewoner tijdens het ochtendtoilet en zoeken samen met hem hoe hij dit zo zelfstandig mogelijk kan doen, ondanks lichamelijke of cognitieve beperkingen.

Stimuleren van de bewegingen in de bovenste ledematen via aangepaste activiteiten.

In de geheugentraining oefenen we o.a. waarneming, concentratie, associatievermogen, structurering enz. . Functies die nodig zijn om het geheugen optimaal te laten werken.

Tijdens de animatie gaan we bewoners vanuit een begeleidende invalshoek een aantal activiteiten aanbieden om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden en vaardigheden (terug) maximaal te benutten en zelfs verder te ontplooien  teneinde zich (opnieuw) te kunnen oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving. Wij stimuleren de contacten met familieleden, vrijwilligers en de directe omgeving.

Activiteiten die we aanbieden zijn:

  • Huishoudelijke activiteiten: koken, ,…
  • Recreatieve activiteiten: optredens, kaarten, knutselen,…
  • Turnen en zitdansen
  • Snoezelen
  • Krantvoorlezing 
concept & design by M-iT